Již není nutný žádný komín!

 

Spaliny jsou odváděny přímo pomocí vzduchotechnické jednotky a teplo ze spalin

je získáváno rekuperací. Tento způsob má řadu výhod – instalace je výrazně

jednodušší, protože již není nutný žádný komín, a energie obsažená ve spalinách

je zdarma přiváděna do otopného systému budovy.